Надати показники лічильників тел.: 550-553. Отримати інформацію тел.: 55-05-52

Технічні умови на приєднання об’єктів до систем централізованого комунального водопостачання та водовідведення

Технічні умови
на приєднання об’єктів до систем централізованого
комунального водопостачання та водовідведення

 

Вимоги правил з отримання технічних умов є обов’язковими для всіх юридичних осіб незалежно від форм власності та підпорядкування та фізичних осіб-підприємців, які мають у власності, господарському віданні або в оперативному управлінні об’єкти, а також для фізичних осіб, які мають у власності приватні житлові будинки або приватизовані квартири в малоповерхових житлових будинках, що не підключені до централізованих систем водопостачання та водовідведення.
Для отримання технічних умов у КП «Житомирводоканал» (далі – виробник) замовником послуг з централізованого водопостачання та водовідведення подаються до виробника нижчезазначені документи.
А. Юридичними особами та фізичними особами-підприємцями:
– заява на ім’я директора підприємства;
– опитувальний лист за формою згідно з додатком № 2 до Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України;
– розрахунок водоспоживання (об’єм води, необхідної для виробничої діяльності та господарсько-побутових потреб об’єкта) та водовідведення;
– ситуаційний план з визначенням місця розташування земельної ділянки на відповідній території;
– додатки до опитувального листа згідно з п. 13 (а, б, в).

 

Додаток 2
до Правил користування
системами централізованого
комунального водопостачання
та водовідведення
в населених пунктах України


ОПИТУВАЛЬНИИ ЛИСТ

на приєднання
_______________________________________________________
(найменування об’єкта будівництва)
до централізованих систем водопостачання та водовідведення
_______________________________________________________
(найменування населеного пункту)

1. Місцезнаходження об’єкта будівництва _________________________
_________________________________________________________________
2. Замовник ___________________________________________________
_________________________________________________________________
3. Проектна організація _________________________________________
4. Нормативні терміни проектування ______________________________
будівництва _________________________________

5. Орієнтовна   кошторисна   вартість   об’єкта   будівництва
___________________ тис. грн.
6. Черговість введення в експлуатацію ___________________________
7. Потреба у воді питної якості згідно з нормативними
вимогами ______  куб. м/добу, максимальні витрати ______ л/сек.
з ____ до ____ годин; у тому числі:
на господарсько-питні потреби ______________ куб. м/добу,
макс. _______ л/сек.,
на технологічні потреби _______________ куб. м/добу,
макс. _______  л/сек.,
для поливання території та зелених насаджень _________ куб. м/добу,
макс. _______ л/сек.,
витрати на пожежогасіння  ____________________________  л/сек.,
витрати води для об’єкта будівництва ________________ куб. м/добу,
макс. _______  л/сек.,
інші витрати _______________________________ куб. м/добу.
8. Потреба в технічній воді _____________________ куб. м/добу.
9. Показники стічних (зворотних) вод:
а) кількість ___________  куб. м/добу, максимальні скиди
______________ л/сек. з _____ до _____ годин;
у т. ч. господарсько-побутових ________________ куб. м/добу
__________ л/сек.;
виробничих _____________ куб. м/добу __________ л/сек.;
коефіцієнт нерівномірності __________ скидання стоків від
об’єкта будівництва __________ куб. м/добу ___________ л/сек.
б) фізико-хімічні властивості стоків і їх склад:
зважені речовини ______________ мг/л;
БСК повне _____________ мг/л;
сульфіди ____________ мг/л;
характерні інгредієнти і токсичні речовини:
Zn = ________ мг/л, Сч = _______ мг/л, Ni = _______ мг/л тощо.
10. На території об’єкта будівництва передбачено:
а) локальні очисні споруди у складі _____________________________;
б) облік стоків, які скидаються (марка приладу)
____________________________________________________________;
в) автоматизовані пробовідбірники (марка) _______________________;
г) наявність лабораторії _______________________________________;
ґ) заходи на об’єкті ___________________________________________;
(усереднення, розбавлення, дозоване скидання, локальна
очистка стоків тощо)
д) заходи щодо утилізації або використання осадів виробничих
стічних вод __________________________________________________
(вказати місце захоронення осадів, технологію
їх використання тощо)
11. Суміш виробничих і господарсько-побутових стічних вод
відповідає вимогам СНиП 2.04.03-85 і Правилам приймання стічних
вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації
населених пунктів України, затвердженим наказом Держбуду України
від 19 лютого 2002 року № 37, зареєстрованим в Мін’юсті України
26 квітня 2002 року за № 403/6691, та місцевим Правилам приймання
________________________________ (найменування населеного
пункту).
За якими показниками не відповідає (перелічити з
концентраціями, мг/л) ________________________________________

12. Обсяг води, яка використовується в системі оборотного і
повторного промислового водопостачання, __________ куб. м/добу.
13. Додатки до опитувального листа:
а) викопіювання з містобудівної документації зі схемою
прив’язки до систем водопостачання та водовідведення, яка
пропонується;
б) копія документа, який підтверджує право власності
(користування) на земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт
підключення;
в) копія дозволу на спеціальне водокористування та копія
спеціального дозволу на користування надрами (у разі наявності
обов’язку щодо їх отримання).

Замовник
__________________  _________  ________________________
(посада)   (підпис) (прізвище, ініціали)

М.П.
Проектна організація
__________________  _________  ________________________


(посада)   (підпис) (прізвище, ініціали)


{Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства № 541
(z1895-12) від 24.10.2012}

 

Б. Фізичними особами:
– заява на ім’я директора підприємства;
– копія плану земельної ділянки або копія документа по розподілу прибудинкової земельної ділянки між співвласниками будинку;
– копія технічного паспорта на будинок.

У разі приєднання об’єкта (приватного житлового будинку) до мереж водопроводу і каналізації, що не перебувають на балансі КП «Житомирводоканал», замовником надається дозвіл власника мереж в письмовій формі, підпис власника мереж ВК завіряється у встановленому порядку.
Вартість послуг з надання технічних умов на приєднання об’єктів (приватних житлових будинків) до систем централізованого комунального водопостачання та водовідведення визначається на підставі обґрунтованих трудовитрат та вартості одного людино-дня.
Виконання вимог технічних умов є обов’язковим при розробленні проектів на об’єкти будівництва та їх приєднання до мереж водопостачання та водовідведення.