Надати показники лічильників тел.: 550-553. Отримати інформацію тел.: 55-05-52

Технологія очищення

Технологія очищення

На очисних спорудах каналізації Житомира застосовується класична технологія схеми очищення стічних вод, які включають у себе два основні блоки
            Механічне очищення
            Біологічне очищення
Механічне очищення передбачає освітлення стічних вод. Цей блок складається з приймальної камери, механізованих решіток, пісковловлювачів і первинних відстійників. У приймальну камеру надходять стоки першого потоку з головної насосної станції. Первинні відстійники забезпечують необхідний ефект освітлення стічних вод і ущільнення осаду.

До складу блока біологічного очищення входять аеротенки і вторинні відстійники. Процес біологічного очищення відбувається за рахунок життєдіяльності в аеротенку активного мулу при постійному контакті з киснем, який накачується в аеротенк. Активний мул – це біоценоз, населений різними бактеріями, мікроорганізмами, які трансформують    забруднюючі речовини стічних вод і таким чином очищають їх.

Спочатку стоки надходять на первинні відстійники, кожний розміром 18 х 9 метрів, обсягом 500 м3. Відстійники забезпечують необхідний ефект освітлення (до 50 %) стічних вод і ущільнення осаду (в межах 94 %). Час перебування стоків у відстійниках не менше 1,5 години. Освітлені в первинних відстійниках стоки по трубопроводу подаються на біологічне очищення в аеротенки. Прийнятий аеротенк – однокоридорний. Довжина коридору – 48 метрів, ширина – 9 метрів, робоча глибина - 4 метри. Загальний об’єм чотирьох аеротенків 6920 м3.
В аеротенках відбувається біологічне окислення стічних вод. Аеротенки являють собою залізобетонні резервуари, через які протікають стічні води, що підлягають аерації, змішані з активним мулом, який подається безпосередньо в аеротенк. Активний мул складається з пластівців, густо заселених аеробними мікроорганізмами, здатними в присутності кисню повітря здійснювати мінералізацію органічних забруднень стічних вод.
Спроможність мікроорганізмів використати для свого живлення органічні речовини, які знаходяться у стічних водах, є основою біохімічного очищення стічних вод. Необхідні для життєдіяльності азот, фосфор, калій мікроорганізми одержують з різноманітних сполук, що містяться у стоках. В процесі живлення мікроорганізми одержують матеріал для побудови свого тіла, внаслідок чого відбувається приріст маси бактерій (надлишковий активний мул). Аерацію мулової суміші в аеротенках забезпечують пористі фільтросні пластини та аератори полімерні, викладені по днищу аеротенків.
Після аеротенків мулова суміш надходить на вторинні відстійники, де відбувається відділення очищеної рідини від активного мулу, протягом 1,5 години. Після блоків технічних ємкостей освітлена стічна рідина подається в контактні резервуари. Осад, затриманий у них, відкачується в мулоущільнювачі. Очищена стічна вода після контактних резервуарів спільно з очищеними стоками скидається в річку.