Надати показники лічильників тел.: 550-553. Отримати інформацію тел.: 55-05-52

Запитували? Відповідаємо.

  

  

 Запитували? Відповідаємо.

 

ВАШІ ЗАПИТАННЯ ВИ МОЖЕТЕ НАДСИЛАТИ НА ЕЛЕКТРОННУ АДРЕСУ ПІДПРИЄМСТВА: ZVODOKANAL@GMAIL.COM

Як вирішити питання каналізування приватного житлового будинку?

Відповідає начальник виробничо-технічного відділу Анатолій Іванович Сазонський.

Абонент, який має намір приєднати домоволодіння до мережі водовідведення шляхом будівництва каналізаційного випуску, повинен звернутися до виробничо-технічного відділу КП "Житомирводоканал"  (каб. № 315, тел. 24-34-83) по вул. Черняховського, 120,  із заявою на ім`я директора підприємства на надання технічних умов (ТУ), до якої надати копії таких документів:
• документ на право власності;
• технічний паспорт на будинок;
• план земельної ділянки;
• документ з розподілу землі (за умови, що будинок належить декільком співвласникам).
В 10-денний термін після оплати послуги за виготовлення ТУ (вартість технічних умов складає 503,54 грн.) абонент отримує розроблені технічні умови, які є підставою для розробки робочого проекту на водовідведення (каналізування) приватного будинку або його частини.
Отримавши ТУ, абонент звертається до будь-якої проектної організації із замовленням на виготовлення проектної документації на підключення домоволодіння до мережі каналізації. Вартість проектних робіт визначається проектною організацією.
Після розробки проекту та його погодження з усіма інженерними службами міста абонент укладає договір на будівництво, прокладання каналізації з організацією або приватним підприємцем, які мають ліцензію на проведення робіт з будівництва мереж водопроводу та каналізації, санітарно-технічних робіт. Вартість будівництва визначається кошторисом, наданим виконавцем робіт.
Контроль за якістю виконаних робіт здійснюється замовником (власником будинку) або відповідним спеціалістом, залученим замовником за договором.
Після надання у водоканал повного комплекту проектної та виконавчої документації абонент звертається до абонентської служби водоканалу (каб. 214, тел. 24-35-60) із заявою про внесення до особового рахунка домовласника інформації про наявність каналізації і сплачує послуги водоканалу з урахуванням водовідведення.

На ваші запитання дає відповіді начальник відділу збуту  КП "Житомирводоканал" Аліна Борисівна Новак.

Сплачую за воду за показниками квартирного лічильника. Як мені сплачувати, якщо я користуюся субсидією?

Механізм надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, обсяг витрачання яких вимірюється засобами обліку, передбачає наступне:
1. Право на призначення субсидії визначається, виходячи з вартості послуг в межах норм споживання. А розмір субсидії розраховується, виходячи з обсягів фактичного споживання послуг у попередньому періоді, але не більше встановлених норм. Такий механізм надання субсидій розроблено з метою ефективного використання коштів державного бюджету, що виділяються для надання субсидій населенню.
2. Розмір плати громадян за умови призначення житлової субсидії не залежить від вартості послуг, а визначається залежно від доходів (15 або 10 % середньомісячного доходу). У повідомленні про призначення субсидії зазначається обов'язкова частка плати сім'ї в межах норм споживання. У разі, коли вартість фактично спожитої послуги менша, ніж вказана обов'язкова частка, отримувачі субсидій сплачують її фактичну вартість.
3. Якщо сім'я економно споживала послуги, при призначенні субсидії на наступний термін розмір її виплат зменшується на 2 % за кожні 10 % економії. Так, за 10 % економії послуг обов`язковий платіж громадян зменшується з 15 до 13 % сукупного доходу.
4. Субсидії на житлово-комунальні послуги надаються в безготівковому вигляді, тобто суми призначених субсидій перераховуються на рахунки абонентів в організаціях, що надають послуги; їх розмір змінюється залежно від фактичного споживання послуг.
5. При призначенні субсидії визначається її орієнтовний розмір. Остаточний розмір обраховується після закінчення терміну дії субсидії та отримання інформації про фактичні обсяги споживання від організації, яка надає послуги.
У разі, коли послуги використано на суму, меншу від суми призначеної субсидії, невикористані кошти повертаються на рахунок Управління праці та соціального захисту населення (УПСЗН).
У разі, коли послуги використано на суму, більшу від суми призначеної субсидії, УПСЗН дораховують необхідну суму коштів на рахунки громадян в організації, що надають послуги, але не більше встановлених норм.
За додатковими поясненнями необхідно звертатись у міський відділ субсидій, тому що згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.1997 № 1050 “Про заходи щодо подальшого вдосконалення надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг” призначення субсидій та контроль за їх цільовим використанням здійснюється відділами субсидій.

  

Що робити, якщо на лічильнику холодної води зірвано пломбу? Скільки коштуватиме відновлення пломбування?

Якщо Ви з необережності зірвали пломбу лічильника, потрібно негайно зетелефонувати в КП "Житомирводоканал" за тел. 47-48-28 і повідомити про це.
Працівники підприємства, прибувши за вказаною адресою, перевіряють, чи не було, крім зірваних пломб, інших пошкоджень або механічних втручань у роботу лічильника. Якщо, крім зірваної пломби, все гаразд, то складається акт на переопломбування. У такому випадку ніяких штрафних санкцій підприємство не застосовує.
У випадку приховання зривання пломб, що при обстеженні фіксується працівниками підприємства, а також у разі виявлення інших механічних пошкоджень чи втручань у роботу лічильника, штрафні санкції застосовуються згідно з п. 17 Постанови КМУ від 21.07.2005 р. № 630 "Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення".
Величина штрафних санкцій обчислюється згідно з п. 6.11, 4.19 та п. 12.5 "Правил користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах України", затверджені Наказом Державного комітету України з житлово-комунального господарства № 65 від 01.07.1994 р. від розрахунку на пропускну здатність труби вводу при швидкості руху води в ній 2 м/с та дію її повним перерізом протягом 24 год/добу.

Споживач самовільно приєднався до мереж водопостачання. Які наслідки у разі виявлення?

Згідно з Наказом Міністерства УЖКГ №190 від 27.06.2008 р. при виявленні такого порушення застосовується п. 3.3 "Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України".

Тобто розрахунок здійснюється за пропускною здатністю труби вводу при швидкості руху води в ній 2 м/с та дією її повним перерізом протягом 24 год. за добу. При діаметрі 15 мм виходить 915 м3 за місяць на тариф.

Користуюся водою з колодязя. Чи маю право на звільнення від плати за користування водорозбірною колонкою?

Згідно з п. 11.11 "Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України" абонента можна звільнити від плати за послуги тільки за наявності довідки міськСЕС про придатність для споживання води з іншого джерела. У разі невідповідності води місцевого джерела встановленим нормам, населення від плати за користування водою з водопроводу не звільняється.
За користування водорозбірною колонкою населенню проводиться нарахування за встановленою БНІП нормою споживання 1,5м3 на 1 особу на місяць (за діючим тарифом — 3,45 грн.). 

Спеціалісти КП «Житомирводоканал» дають відповіді на запитання городян, пов’язані з необхідністю переходу на новий реагент – гіпохлорит натрію, і безпекою води, підготовленої з його використанням.

В сучасній практиці підготовки питної води найбільше розповсюдження отримала її дезінфекція шляхом хлорування, оскільки це є надійним санітарно-гігієнічним заходом, який попереджає розповсюдження захворювань та гарантує безпеку питної води з епідеміологічного погляду.
З початку XX сторіччя знезараження води із застосуванням хлору отримало широке розповсюдження по всьому світу. За короткий час практика хлорування питної води дозволила позбавитися водних патогенів і вірусних захворювань у багатьох частинах світу. Визначальним фактором   для широкого використання хлору став ефект наслідків, які визначаються наявністю у воді залишкової концентрації дезінфектанту, що гарантує збереження мікробіологічної якості питної води при її транспортуванні споживачам по водогінній  мережі. Це той самий запах "хлору", наявність якого є свідченням належного знезараження води. Враховуючи, що газоподібний хлор являє собою особливу небезпеку для довкілля, наразі спостерігається стала світова тенденція до заміни хлору на альтернативні знезаражувальні реагенти. Серед існуючих методів дезінфекції такі  умови задовольняє технологія знезараження води на основі водних розчинів гіпохлориту натрію. Водні розчини гіпохлориту натрію широко використовуються завдяки високій антибактеріальній активності. І хлор, і гіпохлорит натрію при потраплянні у воду утворюють хлорноватисту кислоту, яка бере безпосередню участь у процесах інактивації мікробіологічних забруднень. Саме цим пояснюється аналогічна знезаражувальна дія двох реагентів. У випадку, коли виникає необхідність позбавитися специфічного «хлорного» запаху, то як при використанні хлору, так і при застосуванні гіпохлориту натрію достатньо прокип’ятити воду або відстояти у відкритій ємності на світлому місці протягом деякого часу. В цьому випадку нестійка хлорноватиста кислота розщеплюється  з виділенням кисню.
Побутує думка, що при хлоруванні води утворюються особливо небезпечні речовини – діоксини. Без сумніву, проблема можливого забруднення питної води діоксинами в усьому світі викликає особливу занепокоєність спеціалістів. Однак це забруднення пов'язане не із знезаражувальним хлором, а з міграцією діоксинів у природне середовище в результаті скидів різних підприємств. Основними джерелами попадання діоксинів у навколишнє середовище є всілякі установки для спалювання сміття та відходів, металургійні процеси (виробництво чавуну, сталі, магнію, нікелю, свинцю, алюмінію), а також опалювання вугіллям та деревиною. Технологія підготовки питної води не передбачає таких умов і не створює передумов для утворення діоксинів.