Запитували? Відповідаємо.

 

ВАШІ ЗАПИТАННЯ ВИ МОЖЕТЕ НАДСИЛАТИ НА ЕЛЕКТРОННУ АДРЕСУ ПІДПРИЄМСТВА : ZVODOKANAL@MAIL.RU

 

Питання: як вирішити питання по каналізуванню приватного житлового будинку?

Відповідає начальник виробничо-технічного  відділу- Анатолій Іванович Сазонський

Абонент, який має намір приєднати  домоволодіння до мережі водовідведення, шляхом будівництва каналізаційного випуску, повинен звернутись до виробничо- технічного відділу КП “Житомирводоканал”  (каб.№315, тел. 24-34-83) по вул. Черняховського, 120  із заявою на ім`я директора підприємства на надання технічних умов (ТУ), до якої надає копії наступних документів:
• документ на право власності;
• технічний паспорт на будинок;
• план земельної ділянки;
• документ по розподілу землі (при умові, що будинок належить декільком співвласникам.
В 10-тиденний термін після оплати послуги за виготовлення ТУ (вартість технічних умов складає 102,52 грн.), абонент отримує розроблені технічні умови, які являються підставою для розробки робочого проекту на водовідведення (каналізування) приватного будинку або його частини.
Отримавшии ТУ, абонент звертається до будь-якої проектної організації з замовленням на виготовлення проектної документації на підключення домоволодіння до мережі каналізації. Вартість проектних робіт визначається проектною організацією.
Після розробки проекту та його погодженні з усіма інженерними службами міста, абонент укладає договір на будівництво прокладку каналізації з організацією, або приватним підприємцем, які мають ліцензію на проведення робіт по будівництву мереж водопроводу та каналізації. санітарно-технічних робіт. Вартість будівництва визначається кошторисом, наданим виконавцем робіт.
Контроль за якістю виконаних робіт здійснюється замовником (власником будинку) або відповідним спеціалістом, залученим замовником по договору.
Після надання у Водоканал повного комплекту проектної та виконавчої документації, абонент звертається до абонентської служби Водоканалу (каб. 214, тел. 24-35-60) з заявою про внесення до особового рахунку домовласника інформації про наявність каналізації і сплачує послуги Водоканалу з урахуванням водовідведення.


 

На ваші запитання  дає відповіді начальник а відділу збуту  КП "Житомирводоканал" Аліна Борисівна Новак.

Питання:
Сплачую за воду за показниками  квартирного лічильника. Як мені сплачувати, якщо я користуюся  субсидією?

Механізм надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг , обсяг витрачання яких вимірюється засобами обліку, передбачає наступне:
1. Право на призначення субсидії визначається виходячи з вартості послуг в межах норм споживання. А розмір субсидії розраховується виходячи з обсягів фактичного споживання послуг у попередньому періоді, але не більше установлених норм. Такий механізм надання субсидій розроблено з метою ефективного використання коштів державного бюджету, що виділяються для надання субсидій населенню.
2. Розмір плати громадян за умови призначення житлової субсидії не залежить від вартості послуг, а визначається в залежності від доходів (15% або10% середньомісячного доходу). У повідомленні про призначення субсидії зазначається обов'язкова частка плати сім'ї в межах норм споживання. У разі, коли вартість фактично спожитої послуги менша, ніж вказана обов'язкова частка, отримувачі субсидій сплачують її фактичну вартість.
3. Якщо сім'я економно споживала послуги, при призначенні субсидії на наступний термін розмір її виплат зменшується на 2 відсотки за кожні10% економії. Так, за 10% економії послуг обов`язковий платіж громадян зменшується з 15 до 13 відсотків сукупного доходу.
4. Субсидії на житлово-комунальні послуги надаються в безготівковому вигляді, тобто суми призначених субсидій перераховуються на рахунки абонентів в організаціях, що надають послуги; їх розмір змінюється в залежності від фактичного споживання послуг.
5. При призначенні субсидії визначається її орієнтовний розмір. Остаточний розмір обраховується після закінчення терміну дії субсидії та отримання інформації про фактичні обсяги споживання від організації, яка надає послуги.
У разі, коли послуги використано на суму, меншу від суми призначеної субсидії, невикористані кошти повертаються на рахунок управлінь праці та соціального захисту населення (УПСЗН).
У разі, коли послуги використано на суму, більшу від суми призначеної субсидії, УПСЗН дораховують необхідну суму коштів на рахунки громадян в організації, що надають послуги, але не більше встановлених норм.
За додатковими поясненнями необхідно звертатись у міський відділ субсидій, тому що згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.1997 №1050 “Про заходи щодо подальшого вдосконалення надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг” призначення субсидій та контроль за їх цільовим використанням здійснюється відділами субсидій.

  

Запитання: Що робити, якщо на лічильнику холодної води зірвано пломбу ? Скільки  коштуватиме відновлення пломбування ?

Якщо Ви з необережності зірвали пломбу лічильника, потрібно негайно передзвонити в КП «Житомирводоканал» за тел. 47-48-28 і повідомити про це.
Працівники підприємства прибувши за вказаною адресою перевіряють : чи не було крім зірваних пломб інших пошкоджень, або механічних втручань у роботу лічильника. Якщо крім зірваної пломби все гаразд, то складається акт на переопломбування. За такого випадку ніяких штрафних санкцій підприємство не застосовує.
У випадку приховання зірвання пломб, що при обстеженні фіксується працівниками підприємства, а також у разі виявлення інших механічних пошкоджень чи втручань у роботу лічильника, штрафні санкції застосовуються згідно п.17 Постанови КМУ від 21 липня 2005 року № 630 « Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення.»
Величина штрафних санкцій обчислюється згідно п.6.11, 4.19 та п.12.5 ("Правила користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах України", затверджені наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству №65 від 01.07.1994р.  від розрахунку на пропускн у здатність труби вводу при швидкості руху води в ній 2 м/сек, та дією її повним перерізом протігом 24 год/добу.


Запитання:Споживач самовільно приєднався до мереж водопостачання. Які наслідки у разі виявлення ?

Згідно Наказу Міністерства УЖКГ №190 від 27.06.2008р. при виявленні такого порушення у  застосовується п.3.3. «Правил користування систем централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України».
Тобто, розрахунок здійснюється за пропускною здатністю труби вводу при швидкості руху води в ній 2м/сек. та дією її повним перерізом протягом 24 год. за добу. При діаметрі 15 мм виходить 915 м3 за місяць * на тариф.


Запитання: Користуюся водою з колодязя. Чи маю право на звільнення від оплати за користування водорозбірною колонкою?

Згідно п.11.11«Правил користування систем централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України» абонента можна звільнити від оплати за послуги тільки  при наявності довідки міськСЕС про придатність для споживання води з іншого джерела. У разі невідповідності води місцевого джерела встановленим нормам, населення від оплати за користування водолю з водопроводу нге звільняється.
За користування водорозбірною колонкою населенню проводиться нарахування за встановленою БНІП нормою споживання 1,5м3 на 1 особу в місяць (за діючим тарифом — 3,45грн.) 

 

Спеціалісти  КП «Житомирводоканал» дають відповіді на запитання городян, пов’язані з  необхідністю перехода на новий реагент – гіпохлорит натрію і безпеку води, підготовлену   з його використанням.


    В сучасній практиці  підготовки питної води найбільше  розповсюдження отримала її дезінфекція шляхом хлорування, оскільки це є надійним санітарно-гігієнічним заходом, який попереджає розповсюдження захворювань та гарантує безпеку питної води в епідеміологічному відношенні.
    З початку 20-го сторіччя знезараження води із  застосуванням хлору отримало широке розповсюдження по всьому світу. За короткий час практика хлорування питної води дозволила позбавитись водних патогенів і вірусних захворювань у багатьох частинах світу. Визначальним фактором   до   широкого  використання  хлору став ефект наслідків, які визначаються наявністю у воді залишкової концентрації дезинфіканту, що гарантує збереження мікробіологічної якості питної води  при її транспортуванні споживачам по водогінній  мережі. Це той самий запах «хлору», наявність якого є свідоцтвом належного знезараження  води. Враховуючи, що газоподібний хлор являє собою особливу небезпеку для довкілля, наразі спостерігається стала світова тенденція до заміни хлору на альтернативне знезаражувальні реагенти.  Серед існуючих методів дезінфекції такі  умови задовольняє технологія знезараження води на основі водних розчинів гіпохлориту натрію. Водні розчини гіпохлориту натрію широко використовуються завдяки високій антибактеріальній активності.  . І хлор, і гіпохлорит натрію  при потраплянні у воду утворюють хлорнуватисту кислоту, яка бере безпосередню участь  в процесах інактивації мікробіологічних забруднень.  Саме цим пояснюється аналогічна  знезаражуюча дія двох реагентів. У випадку, коли виникає необхідність позбавитись  специфічного «хлорного» запаху, то як при використанні хлору, так і при застосуванні гіпохлориту натрію достатньо воду прокип’ятити або відстояти у відкритій ємності на світлому місці протягом деякого часу. В цьому випадку нестійка хлорнуватиста кислота  розщеплюється  з виділенням кисню.
    Побутує думка, що при хлоруванні води утворюються особливо небезпечні речовини – діоксини. Без сумніву, проблема можливого забруднення питної води діоксинами в усьому світі викликає особливу занепокоєність спеціалістів. Однак, це забруднення пов ‘язано  не із знезаражуючим хлором, а з міграцією діоксині у  природне середовище в результаті  скидів різних підприємств. Основними джерелами попадання  діоксинів в  навколишнє середовище є всілякі установки для спалювання  сміття та відходів, металургійні процеси (виробництво чавуну, сталі, магнію, нікелю, свинцю, алюмінію),  а також  опалювання  вугіллям та деревиною. Технологія підготовки питної води не передбачає таких умов і не створює передумов для утворення діоксинів.