Надати показники лічильників тел.: 550-553. Отримати інформацію тел.: 55-05-52

2012 рік. Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту апаратури електророзподільної та контрольної

ПРОТОКОЛ
розкриття пропозицій конкурсних торгів
21 березня 2012 р.         м. Житомир


1. Замовник:
1.1. Найменування – Комунальне підприємство “Житомирводоканал” Житомирської міської ради
1.2. Місцезнаходження – 10005, м. Житомир, вул. Черняхівського, 120.
1.3. Відповідальний за проведення торгів – Гусєва Оксана Сергіївна тел. 0412245460, телефакс 0412246910.
2. Інформація про предмет закупівлі — код 31.20.9 - послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту апаратури електророзподільної та контрольної (Послуги по наладці електрообладнання)
3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель. – 13.02.2012 р. № 062660.
4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів відбулося 21.03.2012 р., 10.00.
Місце розкриття — Комунальне підприємство “Житомирводоканал” Житомирської міської ради, кабінет головного інженера.
5. Перелік пропозицій конкурсних торгів, запропонованих учасниками процедури закупівлі:

 

Номер і дата реєстрації замовником пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційної пропозиції, цінової пропозиції)

Повне найменування для (юридичної особи) або та прізвище, ініціали (для фізичної особи) учасника процедури закупівлі, ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків*, місцезнаходження/
місце проживання, телефон/телефакс

 

Інформація про наявністьчи відсутністьнеобхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів
(запитом щодо цінових пропозицій)

 

Ціна пропозиції або ціни окремих частин предмета закупівлі (лотів) (якщо окремі частини предмета закупівлі визначені замовником для надання учасниками пропозицій щодо них)

Примітки

 

* Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

№ 1

19.03.2012

ТОВ «Електросервіс»

Код ЄДРПОУ 31025287

01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 18а

телефон/телефакс 044-594-51-01

Всі документи в навності

182289,60 грн.

 

№ 2

20.03.2012

ТОВ «ПНС-ГЕМ»

Код ЄДРПОУ 19492052

04074, м. Київ, вул. Автозаводська, 24/2

телефон/телефакс 044-206-27-43

Всі документи в навності

344448,00 грн.

 

 6. Присутні:
6.1. Від учасників процедури закупівлі:


        
Зауваження учасників процедури закупівлі (у разі наявності)
________________________________________________________________________________


6.2.  Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів):

Начальник ВТВ    Бєлянський А.П. _______________________

Головний бухгалтер   Чиншева М.І.  _______________________

 

Голова комітету з конкурсних торгів В.С. Корець  _______________________
         М.П.

Секретар комітету з конкурсних торгів О.С. Гусєва  _______________________